EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ İrfan İpek
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Mehmet Kadir Koç
İHALE ADRESİ Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı- Ankara
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0312 3090515/4351-4311 Faks: 0312 3115305
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ mehmetkadirkoc@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 23-09-2019 09:30:00
İHALE TARİHİ VE SAATİ 20-11-2019 10:00:00
ŞARTNAME BEDELİ 300
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2019/448112

İHALE DETAYI

Notlar
İhale İlanı

GEBZE (HARİÇ)-KÖSEKÖY (DAHİL) HAT KESİMİ SİNYALİZASYON VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN 157 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2019/448112

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3   06330 Gar/Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (312) 309 05 15/4361 - 4311 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  satinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  Gebze (Hariç)-Köseköy (Dahil) Hat Kesimi Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri İçin 157 Kalem Yedek Malzeme temini

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 31/10/2019 Perşembe günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

BELGELER

Başlık Değer
AÇIKLAMA VE ZEYİLNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.
Tüm Dosyalar Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM