EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Serdar Görür
İHALE SORUMLUSU PERSONEL A.Kadir Gökduman
İHALE ADRESİ İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0232 4631600/2348 - 2388 Faks: 0232 4632014 - 0232 4632248
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ alisvatansever@hotmail.com
İLAN TARİHİ 05-08-2019 13:56:53
İHALE TARİHİ VE SAATİ 27-08-2019 14:00:00
ŞARTNAME BEDELİ
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU AÇIK İHALE
DOSYA NUMARASI 2019/370724

İHALE DETAYI

Notlar

İHALE İLANI

 

HASARLI USTURMAÇALARIN YENİLENMESİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

 

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( TCDD ) İZMİR LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

İhale Kayıt No: 2019/370724

1.İdarenin:

a) Adresi: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası: (232 ) 463 16 00 / 82003-82388 Faks: (232 ) 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi: izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2. İhale konusu işin adı ve miktarı: 29 Takım Hasarlı Usturmaçaların Yenilenmesi

3. İhale Tarihi ve Saati:

        a)İhale Tarihi: 27.08.2019

        b)İhale Saati: 14:00

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5.Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27.08.2019 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6.İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden ( KDV ) Dahil 250.00.-TL  (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7.Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

8.Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

 

 

 

İhale İlanı

BELGELER

Başlık Değer
Tüm Dosyalar Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI HASARLI USTURMAÇALARIN YENİLENMESİ İŞİ
MALZEME CİNSİ HASARLI USTURMAÇALARIN YENİLENMESİ İŞİ
MİKTARI 29
BİRİM TAKIM