EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Mahmut Yetkin
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Polat Yıldız
İHALE ADRESİ 2. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü - Ankara
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0312 3090515/8128 Faks:0312 2111571
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ polatyildiz@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 25-06-2019 09:16:20
İHALE TARİHİ VE SAATİ 18-07-2019 14:00:00
ŞARTNAME BEDELİ 59,00-TL
İHALE USULÜ KİRALAMA VE SATIŞ
İHALENİN KONUSU KİRALAMA VE SATIŞ
DOSYA NUMARASI 2019/7

İHALE DETAYI

Notlar

                                                   

   İHALE  DUYURUSU

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.   BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Zonguldak İli, Kilimli İlçesi Çatalağzı Gar sahası 114 ada 3 sayılı parselde kayıtlı bulunan 58,14 m².lik taşınmazımızın “Dükkân, Banka Şubesi, Cafe, Depo, Ofis, Vb.” olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 650,00-TL muhammen bedel üzerinden  “Kapalı Teklif Yöntemiyle kiralanacaktır.

2- İhale 18.07.2019 tarihinde saat 14:00’da Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan 2.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3-  İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza (Noter)  tarihinden 31.12.2021 tarihleri arası geçerli sözleşme akdedilecektir.

4- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

5- İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar-İstasyon Şefliklerinden veya TCDD 2.Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.

6- İhaleye Katılacak isteklilerden;

a) Geçici teminat bedeli 2.000,00-TL alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde en az 1 (Bir) Yıl süreli olacaktır )

b) İhale şartname bedeli KDV dahil 59,00-TL olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,  

c) İsteklilerin 2019 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,

d) Gerçek kişilerden; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A maddesinde belirtilen belgeler,

e) Tüzel kişilerden Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.B maddesinde belirtilen belgeler,

f) Ortak girişim olması halinde; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A.B.C maddesinde belirtilen belgeler,                

7) Teklif Mektubu,

(İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

8- İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 18.07.2019 günü saat 14:00’a kadar TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

9- Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- İhaleye tek katılımcı olması halinde pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.  

11-  TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İlgililere duyurulur.

 

İLETİŞİM                :

TEL: (0312) 309 05 15- 8128                                      

FAKS: (0312) 211 15 71

İhale İlanı

BELGELER

Başlık Değer
İDARİ ŞARTNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM