EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Yüksel Güre
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Ali Sağlık
İHALE ADRESİ 5. Bölge Satınalma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü-Malatya
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0422 2124800/381 Faks: 0422 2124816
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ saglik-62@hotmail.com
İLAN TARİHİ 29-05-2019 10:51:18
İHALE TARİHİ VE SAATİ 25-06-2019 09:30:00
ŞARTNAME BEDELİ
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU YAPIM İŞLERİ
DOSYA NUMARASI 2019/261425

İHALE DETAYI

Notlar
İhale İlanı

DİYARBAKIR, ELAZIĞ, GENÇ, MUŞ, TATVAN, VAN, KAPIKÖY GAR SAHALARINA IP KAMERA TAKILMASI İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR, ELAZIĞ, GENÇ, MUŞ, TATVAN, VAN, KAPIKÖY GAR SAHALARINA IP KAMERA TAKILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/261425

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4222124800 - 4222124816

c) Elektronik Posta Adresi

:

5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

40 adet Ip sabit kamera, 7 adet Ip hareketli kamera ve altyapısının kurulumu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Diyarbakır, Elazığ, Genç/Bingöl, Tatvan/Bitlis, Muş, Van, Kapıköy/Van

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 165 (yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. NO:1

b) Tarihi ve saati

:

25.06.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(E) IV GURUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanı

TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Min Teklif Oranı

Max Teklif Oranı

Puan

1

24 CORE SM ZIRHLI F/O KABLO

1,05

1,58

1

2

ENDÜSTRİYEL DATA ANAHTARI (4 PORT 100MB BAKIR+2 PORT 1G SFP)(2 ADET GBIC DAHİL)

2,18

3,27

3

3

MULTİSENSÖR IP SABİT KAMERA

18,78

28,17

23

4

64*84*90 BETON MENHOL

1,36

2,05

2

5

PTZ KAMERA (IP HAREKETLİ KAMERA)

7,88

11,82

10

6

10 METRE KAMERA MONTAJ DİREĞİ (NAKLİYE VE ANKRAJ DAHİL)

1,99

2,98

2

7

Diğer İş Kalemleri

13,51

20,27

9

 

 

Diğer İş Kalemleri

1

MEVCUT TAŞLARLA ARNAVUT KALDIRIM YAPILMASI

2

FTP CAT6 KABLO

3

4 FİBER KAPASİTELİ SC/MM RAK TİPİ TERMİNASYON

4

24 FİBER KAPASİTELİ SC/MM RAK TİPİ FİBER OPTİK TERMİNASYON BİRİMİ

5

EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI

6

1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 3*2.5 MM2 NYY

7

NÖTR KESMELİ 16 A'e KADAR (3KA)

8

TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK) ELEKTROLİT BAKIR

9

1x16 mm2 1kV YERALTI BESLEME HATTI

10

RAY ALTI GEÇİŞ VE KORUGE BORU İMAL VE MONTAJI (ÇİFT KORUGE BORU İLE)

11

YERALTI FİBER EK KUTUSU

12

MAKİNA İLE HER DERİNLİK VE GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI

13

101x50 PVC KABLO KANALI

14

2'' GALVANİZ BORU

15

10 PORT KENAR ANAHTAR (8 PORT  POE 2 PORT SFP )

16

SFP GBİC MODÜL(10 KM)

17

9U RACK KABİNET

18

SAHA KABİNETİ

19

6 METRE KAMERA MONTAJ DİREĞİ (NAKLİYE VE ANKRAJ DAHİL)

20

Q90 PE KORUGE MUHAFAZA BORUSU

21

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARICI

22

8 PORT ENDÜSTRİYEL DATA ANAHTARI

23

6 TB HDD

24

27'' MONİTÖR

25

49'' UHD (TV) 4K TELEVİZYON

26

IR SPOT

27

3 KW UPS

28

10 METRE HDMİ KABLO

29

AC PARAFUDR

30

DC PARAFUDR


A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. Diğer Kalemler: iş grubu için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının, Diğer Kalemler için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.  

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP) TP = TFP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

 

BELGELER

Başlık Değer
İDARİ ŞARTNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM