EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Ali Akyan
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Mahmut Yetkin
İHALE ADRESİ 2. Bölge Müdürlüğü - Ankara
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0312 3090515/8128 Faks: 0312 2111571
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ aliakyan@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 24-01-2019 08:30:00
İHALE TARİHİ VE SAATİ 21-02-2019 14:00:00
ŞARTNAME BEDELİ 600,00-TL(KDV Dahil)
İHALE USULÜ KİRALAMA VE SATIŞ
İHALENİN KONUSU KİRALAMA VE SATIŞ
DOSYA NUMARASI 2019/1

İHALE DETAYI

Notlar
İhale İlanı

                                                                                      İHALE DUYURUSU

                                                                    

1- Ankara İli, Mamak İlçesi, 3017 ada 1 sayılı parselde kayıtlı Çankaya Cebeci istasyon Sahasında bulunan 17.572,00m² miktarlı taşınmazın 1.086,00m².lik kısmı “İş merkezi, büro, lokanta, dükkan, cafe vb.”   olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 25.000,00-TL. Muhammen bedel üzerinden  “Kapalı Teklif Yöntemiyle” kiralanacaktır.

2- İhale 21/02/2019 tarihinde saat 14.00’da Gazi Mahallesi Güvercin Yolu 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde 2.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3-  İhale konusu taşınmaz için sözleşme imza tarihinden itibaren 31.12.2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.

4- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

5- İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar-İstasyon Şefliklerinden veya TCDD 2.Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.

6- İhaleye Katılacak isteklilerden;

a) Geçici teminat bedeli 75.000,00-TL alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesine ve/veya TCDD’nin göstereceği ilgili banka hesabına yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde teyit yazısı ile birlikte ihale tarihini takip eden günden itibaren en az 1 (Bir) Yıl süreli olacaktır )

 

b) İhale şartname bedeli KDV dahil 600,00-TL olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,  

c) İsteklilerin 2019 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,

d) Gerçek kişilerden; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A maddesinde belirtilen belgeler,

e) Tüzel kişilerden Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.B maddesinde belirtilen belgeler,

f) Ortak girişim olması halinde; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A.B.C maddesinde belirtilen belgeler,

g) Şartnamesinin ek hükümlerinde belirtilen belgeler,

                7) Teklif Mektubu,

(İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

8- İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 21/02/2019  günü saat 14.00’a kadar TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

 

9- Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

                10- Yapılan İhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.

 

  • İhale tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda 07/03/2019   günü, saat 14.00’da,

 

  • Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda 21/03/2019 günü, saat 14.00’da,

 

        -   Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca 45 (kırkbeş) gün içerisinde istekli olması durumunda son kez 04/04/2019 günü, saat 14.00’da pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.  

 

11-  TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

İlgililere duyurulur.

 

İrtibat Telefonu: (0312) 309 05 15- 8128

 

BELGELER

Başlık Değer
İDARİ ŞARTNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.
İDARİ SÖZLEŞME Dosyayı indirmek için tıklayın.
TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİ Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM