EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Müdürlükler Resim
DATEM Müdürlükler

Jeoteknik Hizmetler Müdürlüğü

Jeoteknik Hizmetler Müdürlüğünün faaliyet alanları;

-Demiryolu altyapısındaki jeoteknik problemlerin ortaya konması ve çözüm önerileri üretmek, araştırmalar yapmak.

-Altyapı ve üstyapıda kullanılan malzemelerin (dolgu ve seçme malzeme, subbalast ve balast, agrega) uygunluğuna yönelik laboratuar(Balast ve Agrega Laboratuvarı TS ISO/EN 17025 Standard Akreditasyonuna sahiptir) ve arazi testlerinin yapılması ve bu malzemelerle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, standart ve şartnamelerin hazırlanması.

-Demiryolu altyapısı inşaatına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, standart ve şartnamelerin oluşturulması.

-Teşekkülümüzce yapılacak gerek bina inşaatları, gerekse önemli tesislerin (Triyaj Garları, Liman Betonlama Sahaları v.b.)  zemin etütleri ile etüt kapsamında alınan numunelerin laboratuar deneyleri yapılarak Jeoteknik Etüt Raporları hazırlamaktır.

 

Tahribatlı Tahribatsız Muayene Müdürlüğü

Tahribatlı Tahribatsız Muayene Müdürlüğünün faaliyet alanları;

-Demiryolu teknolojilerinin gerektirdiği tahribatlı/tahribatsız test çalışmalarının yapılabileceği donanımlara sahip laboratuarlar ve test yolları kurmak.

-Demiryolu altyapı, üstyapı ile çeken, çekilen araçlar ve bunlara ait aksamın tahribatlı/tahribatsız muayene, kontrol ve bakım yöntemlerinin iş yerlerinde geliştirilmesi konusunda gerekli araştırmaları ve denetlemeleri yapmak.

-Laboratuar, araç, gereç ve cihazları ile personel eğitimi ve sınavlarında ulusal-uluslararası geçerliliğe sahip belgeleri olan, akredite edilmiş Tahribatlı/Tahribatsız Muayene Merkezi haline gelmek için gerekli çalışmaları yapmak.

-Çalışma alanı ile ilgili olan konularda ulusal ve uluslararası alanda yapılan proje çalışmaları, bilimsel yayın ve etkinlikleri takip ederek katılım sağlamak.

-Tahribatlı ve tahribatsız muayene laboratuarları kurulumu danışmanlık proje çalışması.

 

Elektronik Araştırma Müdürlüğü

Elektronik Araştırma Müdürlüğü faaliyet alanları;

-Genel Elektronik

-Güvenlik, Uzaktan Kumanda, Vagon Elektroniği, Cer Elektroniği, (Elektrik Motor Sürücüleri), Haberleşme (Fiber-Optik, GSM-R, RF Sistemler), GPS Sistemler, Termal Sistemler.

 

-Güç Elektroniği

-Güç Kaynakları, İnvertör(Inverter), Konvertör(Converter), Akü Şarj Aletleri(Cihazları), Reaktif Güç Kompanzasyonu, Harmonik Filtreleme Sistemleri, Güç Kalitesi Düzenleyici Sistemler, Yenilenebilir Enerji Kaynakları.

-Mikroişlemci, Yazılım, Kontrol

-Yazılım, Bilgi (Veri) İşleme, SCADA Sistemleri.

Projeler:

Demiryolu Otomasyon ve Anklaşmanı için Donanım Simülatörü Tasarımı

Bu projede 1/87 ölçekli model ray, tren, makas ve sinyaller kullanılarak bir demiryolu donanım simülatörü geliştiriliyor. Bu simülatör gerçek bir demiryolu sistemiyle benzer özellikte. Gerekli anklaşman kodları geliştirilip, çeşitli orer diyagramlarıyla denenip doğrulaması yapılabilecek.

 

Aşınma(Apleti) Tespit Sistemi Tasarımı

Fiber optik sensörler altyapısıyla maksimum verimin hedeflendiği apleti tespit projesinde ray altına yerleştirilen fiber optik sensörler ile tren geçişleri sırasında dinamik yükler ve darbeler ölçülüyor. Oluşturulan yapay apletilerle ve farklı hızlarda yapılan testlerde tekerlek düzleşmelerinin karakteristiği çıkarılarak apletinin var olup olmadığını varsa hangi aks ve tekerlekte olduğu ile derecesinin belirlenmesi amaçlanıyor.

 

Konvansiyonel Sinyalizasyon Lambalarının Flamanlı Ampüllerin Led Lambalarla Değiştirilmesi

Bu projede yeni nesil LED’li lambalar tasarlanıp mevcut flamanlı ampüllerin yerine yerleştiriliyor. Yapılacak tasarım mevcut sistemde kullanılan 3 farklı modele de uygun olacak. Led(Light Emitting Diode) lambalar, flamanlı ampüllere göre daha uzun ömürlü, zorlu ortam koşullarına dayanıklı, düşük enerji tüketimi yapabilen lambalardır.

 

Demiryolu Sistemlerinde EMC Uyumluluk Testleri

EMC demiryolu uyumluluk standardı EM 50121 esas alınarak, gerekli cihazlar temini ile, bu ölçümler gerçekleştirilecek. Demiryolu araçları ve katener hattının elektromanyetik alan ölçümlerinin 50121-2 standartlarına uygun olarak yapılması hedefleniyor.

 

Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü

Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğünün faaliyet alanları;

-Test ve ölçüm prosedürleri çerçevesinde ilgili iş yerlerinin talepleri doğrultusunda test ve ölçüm programları yapmak

-Piri Reis ölçüm ekiplerini görevlendirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

-Ölçüm ve sonuçların değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak.

-Yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları değerlendirmek, istatistiksel veri ve kayıt tutmak.

-Araştırma ve test sonuçlarına dayanarak sektör standartlarının oluşturulmasına yönelik dokümanları hazırlamak

-Çalışma alanı ile ilgili olan konularda ulusal ve uluslararası alanda yapılan proje çalışmalarını takip etmek.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyet alanları;

-Personel Faaliyetleri

-İdari Faaliyetleri

-Mali Faaliyetleri

-Eğitim Faaliyetleri

 

Teknik Büro

Teknik Büro Amirliği faaliyet alanları;

-TCDD İşyerleri ile ulusal ve uluslararası demiryolu kuruluşlarının belgelendirilmesi konusunda yetkili belgelendirme kuruluşu olmak/oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

-DATEM bünyesinde yapılan ve yapılacak olan Ulusal ve Uluslararası araştırma ve geliştirme projelerini hazırlamak, planlamak ve yürütmek.

-DATEM İşletme Müdürlüğü ve birimlerin kalite ve standartlarını tespit etmek ve bu standartları sürekli olarak geliştirmek için faaliyette bulunmak.

-DATEM İşletme Müdürlüğü ve bağlı birimlerin çalışmalarını ve elde edilen sonuçları değerlendirmek, istatistiksel veriler tutmak ve kayıtlarını tutmak.

-Demiryolu sektörü ile ilgili Ulusal ve Uluslararası yeni standartları ve mevcut standartların revizyonlarının takibini yapmak.